Kalio magnezija 2kg

 • Kraunamos nuotraukos
  4.40
  Į krepšelį 

  Kalio magnezijoje yra ne tik kalio, bet ir magnio, kuris ypač reikalingas daug magnio reikalaujantiems augalams - bulvėms, vaismedžiams, dekoratyviniams miško augalams, augantiems smėlio ir priesmėlio dirvose. Labai tinka tręšti gėles visose dirvose.

 • NAUDOJIMAS: prieš sėją ar sodinimą trąšos tolygiai išbarstomos ant dirvos ir paskirstomos dirvoje. Galima šias trąšas išberti ant dirvos paviršiaus prieš jos suarimą ar sukasimą. Trąšos yra granuliuotos ir jas lengva paskleisti mechaniniu būdu. Jomis geriausia tręšti prieš sėją ar sodinimą, bet galima naudoti ir papildomam augalų tręšimui.
  NORMOS: ridikėliai, pupelės, žirneliai, rūgštynės - 140-280g/10m2; svogūnai, porai, krapai - 280-450g/10m2; ankstyvieji kopūstai, žiediniai kopūstai - 450-550g/10m2; vėlyvieji kopūstai, burokėliai, morkos, bulvės - 550-700g/10m2.
  SUDĖTIS: kalio oksidas (K20) tirpus vandenyje - 30%, magnio oksidas (MgO) tirpus vandenyje - 10%, sieros oksidas (SO3) tirpus vandenyje - 42%.
  PAVOJINGUMAS: nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
  ATSARGUMAS: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas vandeniu su muilu. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Išskalauti burną. Laikyti sausoje vietoje.