Nutrifolas žalias NPK 8-11-35 1kg

 • Kraunamos nuotraukos
  3.28
  4.10 Sutaupykite 0.82

  Universalios, bechlorės, vandenyje tirpios kompleksinės trąšos, skirtos daržovėms tręšti antroje vegetacijos pusėje. Trąšos skatina augalų vystymasį. šaknų, stiebų, vaisių augimą. Tręšiama per lapus ar laistant kas 10-14 dienų.

 • NAUDOJIMAS IR NORMOS: laistant: agurkai pomidorai - 3-5g/l vandens (10-15g/m2); salierai, brokoliai, žiediniai kopūstai - 1-2g/l vandens (10-12g/m2); svogūnai - 2-3g/l vandens (10-12g/m2); morkos - 2g/l vandens (8-10g/m2); braškės - 3-5g/l vandens (15-20 g/m2); vaismedžiai ir vaiskrūmiai - 3-5g/l vandens (20-25g/m2); vejos - 1g/l vandens (5-10g/m2); purškiant: 20-30g/m2 (5-10g litrui vandens).
  PAVOJINGUMAS: nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
  SAUGUMAS: laikyti vėsioje vietoje. Saugoti nuo saulės šviesos. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Įkvėpus: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
  SUDĖTIS: azotas bendras (N) - 8,2% (nitratinis (N-NO3) - 8,1%, amonio (N-NH4) - 0,1%), fosforo pentoksidas (P2O5) tirpus vandenyje - 11,5%, kalio oksidas (K2O) tirpus vandenyje - 36,1%, magnio oksidas (MgO) tirpus vandenyje - 2,8%, siera (S) tirpi vandenyje - 2,3%. Turi mikroelementų: boro (B) - 0,04%, vario (Cu)* - 0,01%, geležies (Fe)* - 0,23%, mangano (Mn)* - 0,14%, molibdeno (Mo) - 0,003%, cinko (Zn)* - 0,03%. * - EDTA