Nutrifolas žalias NPK 8-11-35 1kg

 • Kraunamos nuotraukos
  4.10
  Į krepšelį 

  Universalios, bechlorės, vandenyje tirpios kompleksinės trąšos, skirtos daržovėms tręšti antroje vegetacijos pusėje. Trąšos skatina augalų vystymasį. šaknų, stiebų, vaisių augimą. Tręšiama per lapus ar laistant kas 10-14 dienų.

 • NAUDOJIMAS IR NORMOS: laistant: agurkai pomidorai - 3-5g/l vandens (10-15g/m2); salierai, brokoliai, žiediniai kopūstai - 1-2g/l vandens (10-12g/m2); svogūnai - 2-3g/l vandens (10-12g/m2); morkos - 2g/l vandens (8-10g/m2); braškės - 3-5g/l vandens (15-20 g/m2); vaismedžiai ir vaiskrūmiai - 3-5g/l vandens (20-25g/m2); vejos - 1g/l vandens (5-10g/m2); purškiant: 20-30g/m2 (5-10g litrui vandens).
  PAVOJINGUMAS: nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
  SAUGUMAS: laikyti vėsioje vietoje. Saugoti nuo saulės šviesos. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Įkvėpus: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
  SUDĖTIS: azotas bendras (N) - 8,2% (nitratinis (N-NO3) - 8,1%, amonio (N-NH4) - 0,1%), fosforo pentoksidas (P2O5) tirpus vandenyje - 11,5%, kalio oksidas (K2O) tirpus vandenyje - 36,1%, magnio oksidas (MgO) tirpus vandenyje - 2,8%, siera (S) tirpi vandenyje - 2,3%. Turi mikroelementų: boro (B) - 0,04%, vario (Cu)* - 0,01%, geležies (Fe)* - 0,23%, mangano (Mn)* - 0,14%, molibdeno (Mo) - 0,003%, cinko (Zn)* - 0,03%. * - EDTA