Svogūnams ir česnakams trąšos 100g

 • Kraunamos nuotraukos
  1.20
  Į krepšelį 

  Be chloro, gerai subalansuotos, vandenyje tirpios trąšos su visais reikalingais makro bei mikroelementais, skirtos svogūnams, česnakams ir kitoms šakniavaisinėms daržovėms. Naudojant šias trąšas, gumbai tampa atsparesni nepalankioms sąlygoms, sveikesni, yra geros prekinės išvaizdos.

 • NAUDOJIMAS IR NORMOS: tręšimas per šaknis laistant 0,1% tirpalu: 10l vandens ištirpinti 10g trąšų ir laistyti augalus kas 10-14 dienų. Tręšimas per lapus, purškiant 0,5% - 1% tirpalu: 10l vandens ištirpinti 50-100g trąšų ir purkšti augalus.
  Matavimo šaukštelis nubrauktu viršumi ~ 1 gramas.
  SUDĖTIS: suminis azotas (N) - 15% (nitratinis (NO3) - 11,3%, amoniakinis (NH4) - 3,7%), fosforo pentoksidas (P2O5) tirpus vandenyje - 5%, kalio oksidas (K2O) tirpus vandenyje - 30%, magnis (Mg) tirpus vandenyje - 1,8%, siera (S) tirpi vandenyje - 2%. Turi mikroelementų tirpių vandenyje: boras (B) - 0,025%, varis (Cu) - 0,01% (0,007% chelatas su EDTA), geležis (Fe)* - 0,07%, manganas (Mn) - 0,04% (0,028% chelatas su EDTA), molibdenas (Mo) - 0,004%, cinkas (Zn) - 0,025%. (0,018% chelatas su EDTA).
  ATSARGUMAS: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Laikyti vėsioje vietoje. Saugoti nuo saulės šviesos.
  Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Įkvėpus: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.